Καλωσήρθατε
Καλωσήρθατε στην Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού.
Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες για τον Θαλάσσιο Τουρισμό στην Ελλάδα και τη Νομοθεσία η οποία διέπει τα Επαγγελματικά Τουριστικά Πλοία.
Πλοήγηση
Πως Θα Γίνω Μέλος;

Μέλη της ΕΠΕΣΤ μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, εταιρείες ή συμπλοιοκτησίες στους οποίους ανήκουν Επαγγελματικά Τουριστικά Πλοία, υπαγόμενα στις διατάξεις του Ν.2743/99..

Μέλη της ΕΠΕΣΤ μπορούν να γίνουν επίσης πρόσωπα που ασχολούνται με τον θαλάσσιο τουρισμό και έχουν συναφείς με αυτόν επαγγελματικές δραστηριότητες (π.χ. επισκευές σκαφών, εμπορία υλικών και τροφοεφοδίων κ.λ.π.) Σε αυτήν την περίπτωση ο σκοπός είναι ενημερωτικός και δεν απαιτείται προσκόμιση κάποιων δικαιολογητικών.

Ο ενδιαφερόμενος να γίνει μέλος της ΕΠΕΣΤ  πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής και να την προσκομίσει μαζί με τα απαιτούμενα πιο κάτω δικαιολογητικά στα γραφεία της ΕΠΕΣΤ. Η αίτηση μπορεί  εναλλακτικά να συμπληρωθεί και αποσταλεί ηλεκτρονικά. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να τα αποστείλει με e-mail ή fax ή ταχυδρομικώς.

Δικαιολογητικά (σε απλά αντίγραφα):

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Έγγραφο εθνικότητας του πλοίου
 • Απόφαση ΥΕΝ/ΔΘΣ Δ΄ ή Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής, Τμήμα Δ΄(Θαλάσσιου Τουρισμού),  χαρακτηρισμού του πλοίου ως επαγγελματικού

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Α.Ε.

 • Έγγραφο εθνικότητας του πλοίου
 • Απόφαση  ΥΕΝ/ΔΘΣ Δ΄ ή Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής, Τμήμα Δ΄(Θαλάσσιου Τουρισμού),  χαρακτηρισμού του πλοίου ως επαγγελματικού
 • Καταστατικό (Φ.Ε.Κ.)
 • Σύνθεση Δ.Σ. (Φ.Ε.Κ.)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε

 • Έγγραφο εθνικότητας του πλοίου
 • Απόφαση ΥΕΝ/ΔΘΣ Δ΄ ή Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής, Τμήμα Δ΄(Θαλάσσιου Τουρισμού),  χαρακτηρισμού του πλοίου ως επαγγελματικού
 • Καταστατικό

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ν.Ε.Π.Α.

 • Έγγραφο εθνικότητας του πλοίου
 • Απόφαση ΥΕΝ/ΔΘΣ Δ΄ ή Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής, Τμήμα Δ΄(Θαλάσσιου Τουρισμού),  χαρακτηρισμού του πλοίου ως επαγγελματικού
 • Καταστατικό
 • Βεβαίωση Μητρώων Ν.Ε.Π.Α.

Ποιο είναι το κόστος συνδρομής

Η ετήσια συνδρομή των μελών προσδιορίζεται από το σύνολο των κ.ο.χ. του πλοίου ή πλοίων που το μέλος έχει στην κατοχή του.

Η εγγραφή προσδιορίζεται από τα buy Latisse generic online μέτρα του πλοίου.

Οι πληρωμές των εγγραφών και των ετησίων συνδρομών μπορούν να γίνουν:

 • Με επιταγή σε διαταγή ΕΠΕΣΤ
 • Με μετρητά στην Γραμματεία της Ένωσης
 • Με κατάθεση στην Τράπεζα της Ένωσης αναγράφοντας την επωνυμία του μέλους και στέλνοντάς μας αντίγραφο της κατάθεσης στο φάξ 210-4280465.
Developed By iBS | Your Business Partner