Καλωσήρθατε
Καλωσήρθατε στην Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού.
Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες για τον Θαλάσσιο Τουρισμό στην Ελλάδα και τη Νομοθεσία η οποία διέπει τα Επαγγελματικά Τουριστικά Πλοία.
Πλοήγηση
Η Ταυτότητά Μας

Η Ταυτότητά Μας
ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κτίριο Διοίκησης Μαρίνας Ζέας, 185-36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. 210-4526-335
Fax. 210-4280-465
Ίδρυση του Σωματείου 13/12/1973.
Η Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (ΕΠΕΣΤ) αποτελεί Επαγγελματική Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην  οποία είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη πλοιοκτήτες 4.000 και πλέον επαγγελματικών τουριστικών σκαφών, επανδρωμένων και μη, που διέπονται από το νόμο 2743/99. Η ΕΠΕΣΤ ιδρύθηκε το έτος 1974.
Σκοπός της Ένωσης είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός του επαγγελματικού θαλάσσιου τουρισμού, η προαγωγή των οικονομικών, ηθικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών, η ανάπτυξη του απαραιτήτου πνεύματος συνεργασίας, αλληλεγγύης και συναδέλφωσης των μελών της καθώς και κάθε άλλη πράξη και ενέργεια που αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών και όρων απασχόλησης των σκαφών, στην ελευθερία και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Στα πλαίσια των καταστατικών της επιδιώξεων η Ένωση παρακολουθεί όλες τις σχετικές με το αντικείμενο εξελίξεις στο ΥΕΝ, το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ, το Υπουργείο Οικονομικών, τις αρμόδιες Διευθύνσεις της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε άλλους  φορείς της Πολιτείας, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, άλλες Ενώσεις και Επιμελητήρια καθώς και Διεθνείς Οργανισμούς και παρεμβαίνει όπου απαιτείται για την χάραξη της σωστής πολιτικής.
Η ΕΠΕΣΤ έχει την ευθύνη για την υπογραφή της ετήσιας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την αντίστοιχη επαγγελματική Ένωση Πληρωμάτων.
Μεταξύ των δραστηριοτήτων της συγκαταλέγονται οι προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τον περιορισμό των παρανόμων ναυλώσεων σκαφών με ξένες σημαίες, η βελτίωση της υποδομής των μαρινών, η αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού στις μαρίνες, η καθαριότητα των μαρινών, η ασφάλεια αυτών από κάθε κίνδυνο καθώς και η λήψη κάθε μέτρου με το οποίο βελτιώνεται η λειτουργικότητα των μαρινών και οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Η Ένωση διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο kamagra oral jelly si trova in farmacia εκλέγεται ανά διετία από την Γενική Συνέλευση των μελών.
Πρόεδροι κατά σειρά από την ίδρυσή του:
Τακτικός Ιωάννης
Τσάφος Παναγιώτης
Κοντογιάννης Βασίλειος
Λεφακίνης Βασίλειος
Βερνίκος Γεώργιος
Βενετόπουλος Τριαντάφυλλος
Βασιλάκης Δημήτριος
Στελλιάτος Αντώνιος

Comprare Viagra in Italia. Viagra in farmacia serve ricetta, come acquistare il farmaco generico basato su Sildenafil online.

Cialis, sildenafil natural potente en España 48 horas. Viagra precio farmacia en España. ¿Donde comprar Viagra sin receta y a que precio?

Acheter Propécia Générique en France Propecia sans ordonnance. Vous pouvez acheter du Propecia de haute qualité vendu sous le comptoir en France.

Developed By iBS | Your Business Partner