Καλωσήρθατε
Καλωσήρθατε στην Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού.
Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες για τον Θαλάσσιο Τουρισμό στην Ελλάδα και τη Νομοθεσία η οποία διέπει τα Επαγγελματικά Τουριστικά Πλοία.
Πλοήγηση
Αίτηση Εγγραφής
Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους
Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση. Σχετικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο "Πώς θα γίνω μέλος".

Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους
Ηλεκτρονική Εγγραφή Νέου Μέλους
Εταιρεία
* Επωνυμία:
* Οδός: * ΤΚ:
* Πόλη: * Χώρα:
* Τηλέφωνο: Φαξ:
Ιστοσελίδα: email:
Εκπρόσωπος A'
Επώνυμο:
Όνομα:
Κινητό:
Εκπρόσωπος B'
Επώνυμο:
Όνομα:
Κινητό:
Σκάφος A'
Όνομα: Μαρίνα:
Επιβάτες: Καμπίνες:
Τύπος:
Σκάφος B'
Όνομα: Μαρίνα:
Επιβάτες: Καμπίνες:
Τύπος:
Σκάφος Γ'
Όνομα: Μαρίνα:
Επιβάτες: Καμπίνες:
Τύπος:
* Yποχρεωτικό πεδίο

Δηλώνω υπευθύνως ότι παρέχω στην ΕΠΕΣΤ την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου και την εξουσιοδοτώ να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο τα στοιχεία που αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στο Ν.2472/1997 όπως αυτός ισχύει σήμερα. Καθώς επίσης και να επεξεργάζεται κατά την κρίση της τα στοιχεία αυτά κατά την έννοια της συλλογής, καταχώρησης, οργάνωσης και αποθήκευσης, χρήσης, διαβίβασης και διάδοσης ή κάθε άλλης μορφής διάθεσης.
Developed By iBS | Your Business Partner