Η Ένωση


ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κτίριο Διοίκησης Μαρίνας Ζέας, 185-36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. 210-4526-335
Fax. 210-4280-465

Η Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (ΕΠΕΣΤ) αποτελεί Επαγγελματική Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην οποία είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη πλοιοκτήτες 4.000 και πλέον επαγγελματικών τουριστικών σκαφών, επανδρωμένων και μη, που διέπονται από το νόμο 4296/2022. Η ΕΠΕΣΤ ιδρύθηκε το έτος 1974.
Σκοπός της Ένωσης είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός του επαγγελματικού θαλάσσιου τουρισμού, η προαγωγή των οικονομικών, ηθικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών, η ανάπτυξη του απαραιτήτου πνεύματος συνεργασίας, αλληλεγγύης και συναδέλφωσης των μελών της καθώς και κάθε άλλη πράξη και ενέργεια που αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών και όρων απασχόλησης των σκαφών, στην ελευθερία και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Στα πλαίσια των καταστατικών της επιδιώξεων η Ένωση παρακολουθεί όλες τις σχετικές με το αντικείμενο εξελίξεις στο ΥΕΝ, το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ, το Υπουργείο Οικονομικών, τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε άλλους φορείς της Πολιτείας, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, άλλες Ενώσεις και Επιμελητήρια καθώς και Διεθνείς Οργανισμούς και παρεμβαίνει όπου απαιτείται για την χάραξη της σωστής πολιτικής.
Η ΕΠΕΣΤ έχει την ευθύνη για την υπογραφή της ετήσιας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την αντίστοιχη επαγγελματική Ένωση Πληρωμάτων.
Μεταξύ των δραστηριοτήτων της συγκαταλέγονται οι προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τον περιορισμό των παρανόμων ναυλώσεων σκαφών με ξένες σημαίες, η βελτίωση της υποδομής των μαρινών, η αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού στις μαρίνες, η καθαριότητα των μαρινών, η ασφάλεια αυτών από κάθε κίνδυνο καθώς και η λήψη κάθε μέτρου με το οποίο βελτιώνεται η λειτουργικότητα των μαρινών και οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Η Ένωση διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά διετία από την Γενική Συνέλευση των μελών.
Πρόεδροι κατά σειρά από την ίδρυσή του:
Τακτικός Ιωάννης
Τσάφος Παναγιώτης
Κοντογιάννης Βασίλειος
Λεφακίνης Βασίλειος
Βερνίκος Γεώργιος
Βενετόπουλος Τριαντάφυλλος
Βασιλάκης Δημήτριος
Στελλιάτος Αντώνιος

Σύνδεση


Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Ε.Π.Ε.Σ.Τ.

Η Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού προβάλει τις εταιρείες και τα σκάφη των μελών της μέσω της ιστοσελίδας της.

Όλα τα εγγεγραμμένα Μέλη μπορούν να προσθέτουν/ενημερώνουν τα Σκάφη της πλοιοκτησίας τους, να επικαιροποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία, και να έχουν πρόσβαση στην βιβλιοθήκη με τους Νόμους και τις διατάξεις που διέπουν τον θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα.

Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε!

Το Γιώτινγκ στην Ελλάδα

Οι ελληνικές θάλασσες και ακτές με τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρουν, κατέστησαν το γιώτινγκ μία πολύ δημοφιλή δραστηριότητα, τόσο μεταξύ των Ελλήνων, όσο και μεταξύ των ξένων επισκεπτών της χώρας.

Ένα ταξίδι στα ήρεμα ελληνικά νερά, με ιδιόκτητο ή ναυλωμένο σκάφος αναψυχής, προσφέρει τη δυνατότητα να πλεύσετε ανάμεσα σε πανέμορφα συμπλέγματα νησιών, να αγκυροβολήσετε σε φυσικούς προστατευμένους όρμους σπάνιας ομορφιάς, να επισκεφθείτε απρόσιτες παραλίες και να κολυμπήσετε με ασφάλεια σε νερά με μοναδική καθαρότητα και διαύγεια.

Η ναυσιπλοΐα στις ελληνικές θάλασσες είναι σε γενικές γραμμές πιο εύκολη από ότι σε άλλα σημεία του πλανήτη, καθώς υπάρχουν πολλοί φάροι και σημεία αναφοράς, η ομίχλη είναι σπάνιο φαινόμενο και η ορατότητα είναι συνήθως εξαιρετική. Επιπλέον, τα σκάφη μπορούν να φιλοξενηθούν στα περισσότερα ελληνικά λιμάνια έχοντας  τη  βοήθεια ενός δικτύου ραδιοσυχνοτήτων. 

Στην Ελλάδα λειτουργούν, σήμερα, 19 μαρίνες που διαθέτουν 6.661 θέσεις ελλιμενισμού, προσφέροντας συγχρόνως υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Αρκετές από αυτές τις μαρίνες, είναι βραβευμένες από το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες της Ευρώπης».

 Νέες σύγχρονες μαρίνες, ξενοδοχειακοί λιμένες και αγκυροβόλια για τον ασφαλή ελλιμενισμό σκαφών λειτουργούν ήδη ή τίθενται σταδιακά σε λειτουργία, προκειμένου να καλύψουν με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο και υπό τις ασφαλέστερες συνθήκες τις ανάγκες των τουριστών που επιλέγουν τον θαλάσσιο τουρισμό.