Σκάφη για ενοικίαση


Σκάφη Αναψυχής

Οι ελληνικές θάλασσες και ακτές, με τα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν, κατέστησαν το γιώτινγκ πολύ δημοφιλή δραστηριότητα, τόσο μεταξύ των Ελλήνων, όσο και μεταξύ των ξένων επισκεπτών της χώρας.
Ένα ταξίδι στα ήρεμα ελληνικά νερά, με ιδιόκτητο ή ναυλωμένο σκάφος αναψυχής, προσφέρει τη δυνατότητα να πλεύσετε  ανάμεσα σε πανέμορφα συμπλέγματα νησιών, να αγκυροβολήσετε σε φυσικούς προστατευμένους όρμους σπάνιας ομορφιάς, να επισκεφθείτε απρόσιτες παραλίες και να κολυμπήσετε με ασφάλεια σε νερά με μοναδική καθαρότητα και διαύγεια.

Κατάπλους με ιδιόκτητο σκάφος (ξένη σημαία)
Προτού καταπλεύσετε στην Ελλάδα με ιδιόκτητο σκάφος που φέρει ξένη σημαία, σκόπιμο είναι να ενημερωθείτε για τους βασικούς κανονισμούς εισόδου και εξόδου που ισχύουν, καθώς και για τις διατυπώσεις που απαιτούνται.

Διαδικασία ναύλωσης σκαφών
Προκειμένου να ναυλώσετε ένα σκάφος αναψυχής, θα πρέπει προηγουμένως να γνωρίζετε:
- ποιος τύπος σκάφους σας ενδιαφέρει
- εάν επιθυμείτε να υπάρχει σ' αυτό πλήρωμα ή όχι
- πόσα άτομα θα φιλοξενηθούν στο σκάφος
- τον αριθμό των ημερών και τις ακριβείς ημερομηνίες του ταξιδιού σας, και
- από ποιο λιμάνι της χώρας θα αναχωρήσει.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες ναύλωσης ενός σκάφους αναψυχής στην Ελλάδα, κάντε κλικ σ' ένα από τα παρακάτω θέματα:

Πλοία Αναψυχής Κόστος
Το κόστος ενοικίασης (ναύλωσης) πλοίου αναψυχής εξαρτάται από το μέγεθός του, τις ανέσεις που προσφέρει, το βαθμό πολυτέλειας που παρέχει και την ανάλογη εξυπηρέτηση. Η βασική συμφωνούμενη τιμή (στο συμβόλαιο ενοικίασης ή ναυλοσύμφωνο) για ένα πλοίο με πλήρωμα, συνήθως περιλαμβάνει όλα τα τρέχοντα λειτουργικά έξοδα του πλοίου, αμοιβή και τροφοδοσία πληρώματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα με τον τύπο του σκάφους και την εποχή του έτους, είναι δυνατό να συμπεριλαμβάνονται καύσιμα και λιπαντικά (π.χ. ιστιοπλοϊκά και ιστιοπλοϊκά με μεγάλη μηχανή) ή να χρεωθούν επιπλέον εκτός τιμής (π.χ. μηχανοκίνητα) ενώ είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνεται νερό και έξοδα για λιμενικά τέλη για ένα συγκεκριμένο αριθμό ωρών πλεύσης. Στην ημερήσια τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται το κόστος τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών, καθαριστήριο και οποιαδήποτε άλλη ειδική απαίτηση των ναυλωτών. Επίσης είναι εκτός τιμής η δαπάνη για τα τέλη του Ισθμού Κορίνθου (εφ΄ όσον το σκάφος τον διέλθει) και λιμενικά έξοδα σε ξένα λιμάνια.


Πρακτικά συνηθίζεται οι πλοιοκτήτες να κάνουν ξεχωριστή συμφωνία με τους ενοικιαστές για την προμήθεια τροφίμων σε κάποια ημερήσια τιμή κατ΄ άτομο που συμφωνείται μεταξύ των μερών. Για τα πλοία χωρίς πλήρωμα οι όροι ενοικίασης είναι διαφορετικοί απ΄ αυτούς των επανδρωμένων πλοίων. Η τιμή ναύλωσης περιλαμβάνει αποκλειστικά τη ναύλωση του πλοίου και την ασφάλειά του. Απαιτείται η καταβολή εγγύησης, που αφορά την περίπτωση απώλειας στοιχείων εξοπλισμού ή ζημιάς, η οποία επιστρέφεται αμέσως με την παράδοση του σκάφους, εφ΄ όσον αυτό βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση. Η αμοιβή κυβερνήτη (εφ΄ όσον ζητηθεί) δεν συμπεριλαβμάνεται στον ημερήσιο ναύλο. Οι ναυλωτές πλοίων χωρίς πλήρωμα συνήθως αναλαμβάνουν οι ίδιοι την τροφοδοσία τους, αλλά ο ναυλομεσίτης αναλαμβάνει, εάν του ζητηθεί, να κανονίσει ώστε να προμηθεύσει το σκάφος με τρόφιμα σε τοπικές τιμές, πριν την αναχώρησή του.

Ναυλοσύμφωνο
Για τη ναύλωση ενός πλοίου, είναι απαραίτητη η υπογραφή μιας σύμβασης-ναυλοσυμφώνου μεταξύ των συμβαλλομένων. Είναι ένα έντυπο εις πενταπλούν, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που αναφέρει τους όρους της ναύλωσης (ποσό εγγύσης, ημερομηνίες και λιμάνια αναχώρησης και επιστροφής). Υπογράφεται και από τις δύο πλευρές και δίδεται μια προκαταβολή στον πλοιοκτήτη ή στον αναγνωρισμένο αντιπρόσωπό του, ενώ το υπόλοιπο ποσό του ναύλου πρέπει να καταβάλλεται πριν από την αναχώρηση του πλοίου.

Φ.Π.Α. Ναυλοσυμφώνων

 

Ο Φ.Π.Α. (24%) στο ναυλοσύμφωνο των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής καθορίζεται ως εξής:

Τα τουριστικά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες και πέραν των χωρικών μας υδάτων, όταν αποδεδειγμένα προσεγγίζουν ξένο λιμάνι, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.
Τα τουριστικά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες και πέραν των χωρικών υδάτων χωρίς να αποδεικνύουν την προσέγγισή τους σε ξένο λιμένα, δικαιούνται ποσοστό έκπτωσης Φ.Π.Α. 60% (κατηγορία Ι).
Τα τουριστικά πλοία που αναχωρούν από ελληνικό λιμάνι και εκτελούν πλόες μεγάλης ακτοπλοΐας (π.χ. Πειραιάς, Κέρκυρα, Βόρεια Ελλάδα, Μυτιλήνη, Κρήτ και Δωδεκάνησα) υπόκεινται σε ποσοστό έκπτωσης ΦΠΑ 50% (κατηγορία ΙΙ).
Τα τουριστικά πλοία που αναχωρούν από ελληνικό λιμάνι και εκτελούν πλόες μικρής ακτοπλοΐας (π.χ. Πειραιάς προς Κυκλάδες, Β.Σποράδες, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά, Κέρκυρα) δικαιούνται ποσοστό έκπτωσης Φ.Π.Α.40% (κατηγορία ΙΙΙ).
Τα τουριστικά πλοία που εκτελούν πλόες περιορισμένης έκτασης (π.χ. πλόες από Πειραιά προς λιμένες Σαρωνικού και Αργολικού ή από λιμένες Β. και Ν. Ευβοϊκού μέχρι το Βόλο ή μεταξύ λιμένων εντός του Κορινθιακού μέχρι Πάτρα) υπάγονται σε συντελεστή Φ.Π.Α. 24%.
ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

Mαζί με το ναυλοσύμφωνο υπογράφεται και το έντυπο παραλαβής εξοπλισμού (inventory list) σύμφωνα με το οποίο ο πλοιοκτήτης «χρεώνει» τον ναυλωτή με όλο τον εξοπλισμό, που αναφέρεται σ΄ αυτό.

Ακυρώσεις
Εάν για οποιοδήποτε λόγο οι ενοικιαστές ακυρώσουν την κράτηση, η αρχική προκαταβολή κρατείται από τον ιδιοκτήτη του πλοίου. Στην περίπτωση όμως που ο πλοιοκτήτης μπορέσει να ενοικιάσει το σκάφος κάτω από τους ίδιους όρους και μέσα στις ίδιες ημερομηνίες, συνηθίζεται αυτός να επιστρέφει την προκαταβολή (εκτός των δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε ο ιδιοκτήτης του πλοίου) αν και δεν είναι υποχρεωμένος κατά το νόμο, να το πράξει.

Με κοινή συμφωνία, ο ενοικιαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει το πλοίο αργότερα ή μέσα στην ίδια τουριστική περίοδο ή στην επόμενη, όποτε αυτό είναι διαθέσιμο.

Ασφάλιση
Το ναυλοσύμφωνο πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη πλοίων και πληρώματος έναντι οποιουδήποτε ατυχήματος, που οφείλεται σε αμέλεια του ιδιοκτήτη ή του πληρώματος ή σε ελάττωμα του πλοίου.

Οι ναυλωτές οφείλουν να κανονίσουν τη δική τους ασφαλιστική κάλυψη, όσον αφορά ασθένειες ή ατυχήματα που προέρχονται από δική τους αμέλεια ή επήλθαν κατά τύχη.

 

Σημειώσεις
Είναι προτιμότερο οι κρατήσεις να γίνονται μέσω των διαφόρων ναυλομεσιτών ή αναγνωρισμένων ταξιδιωτικών πρακτόρων. Για την προστασία των ναυλωτών, το Ελληνικό κράτος απαιτεί  οι ναυλομεσίτες να έχουν σχετική άδεια από τον ΕΟΤ και να έχουν καταθέσει εγγυητική επιστολή για την κάλυψη των τυχόν απαιτήσεων της πελατείας τους.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι συμφωνίες ενοικίασης πλοίου πρέπει να γίνονται με το επίσημο έντυπο που ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία.

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Δικαίωμα εκναυλώσεως αναγνωρισμένων επαγγελματικών πλοίων με ελληνική σημαία έχουν μόνο οι πλοιοκτήτες, οι εφοπλιστές και οι ναυλομεσίτες.
Στα πλοία με ξένη σημαία, απαγορεύεται η εκκίνηση από Ελληνικά λιμάνια υπό καθεστώς ναύλωσης ή η παραλαβή επιβατών για θαλάσσια αναψυχή.
Εξαίρεση επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν ειδικής αδείας που εκδίδεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και υπό ορισμένες προϋποθέσεις και με προϋπόθεση την καταβολή του 15% του συμφωνηθέντος ποσού της ναύλωσης στο Ταμείο Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.
Για τις ναυλώσεις, που συνάπτονται στο εξωτερικό, πρώτος λιμένας εισόδου θεωρείται ο πρώτος ελληνικός λιμένας προσεγγίσεως του πλοίου.
Κάθε ναυλωμένο (αναγνωρισμένο επαγγελματικό πλοίο) προ τους απόπλου από τον λιμένα αφετηρίας και καθ΄ έκαστο πλου, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με αντίγραφο ναυλοσυμφώνου, θεωρημένο από την Λιμενική Αρχή, όπου θα κατατίθεται αντίγραφο για τις περαιτέρω διατυπώσεις.
Ο πλοίαρχος πριν από κάθε απόπλου οφείλει να καταθέσει στην οικεία Λιμενική Αρχή κατάσταση με πλήρη στοιχεία πληρώματος και επιβαινόντων (σύμφωνα με την άδεια του πλοίου) θεωρημένη (από τη Λιμενική Αρχή), αντίγραφο της οποίας πρέπει να φέρει μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα του πλοίου, καθ΄ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Σύνδεση


Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Τελευταία νέα

Ε.Π.Ε.Σ.Τ.

Η Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού βοηθά τα Μέλη της στην προώθηση των Σκαφών τους καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όλα τα εγγεγραμμένα Μέλη μπορούν να προσθέτουν/ενημερώνουν τα Σκάφη της πλοιοκτησίας τους, να επικαιροποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία, και να έχουν πρόσβαση στην βιβλιοθήκη με τους Νόμους και τις διατάξεις που διέπουν τον θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα.

Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε!

Το Γιώτινγκ στην Ελλάδα

Οι ελληνικές θάλασσες και ακτές με τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρουν, κατέστησαν το γιώτινγκ μία πολύ δημοφιλή δραστηριότητα, τόσο μεταξύ των Ελλήνων, όσο και μεταξύ των ξένων επισκεπτών της χώρας.

Ένα ταξίδι στα ήρεμα ελληνικά νερά, με ιδιόκτητο ή ναυλωμένο σκάφος αναψυχής, προσφέρει τη δυνατότητα να πλεύσετε ανάμεσα σε πανέμορφα συμπλέγματα νησιών, να αγκυροβολήσετε σε φυσικούς προστατευμένους όρμους σπάνιας ομορφιάς, να επισκεφθείτε απρόσιτες παραλίες και να κολυμπήσετε με ασφάλεια σε νερά με μοναδική καθαρότητα και διαύγεια.

Η ναυσιπλοΐα στις ελληνικές θάλασσες είναι σε γενικές γραμμές πιο εύκολη από ότι σε άλλα σημεία του πλανήτη, καθώς υπάρχουν πολλοί φάροι και σημεία αναφοράς, η ομίχλη είναι σπάνιο φαινόμενο και η ορατότητα είναι συνήθως εξαιρετική. Επιπλέον, τα σκάφη μπορούν να φιλοξενηθούν στα περισσότερα ελληνικά λιμάνια έχοντας  τη  βοήθεια ενός δικτύου ραδιοσυχνοτήτων. 

Στην Ελλάδα λειτουργούν, σήμερα, 19 μαρίνες που διαθέτουν 6.661 θέσεις ελλιμενισμού, προσφέροντας συγχρόνως υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Αρκετές από αυτές τις μαρίνες, είναι βραβευμένες από το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες της Ευρώπης».
Τα τελευταία χρόνια, ο Ε.Ο.Τ. και ορισμένες από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας έχουν θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου δικτύου αγκυροβολίας και συναφών υπηρεσιών για σκάφη, κατά μήκος των ελληνικών ακτών, πρόγραμμα που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.