How to become a member?


Μέλη της ΕΠΕΣΤ μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, εταιρείες ή συμπλοιοκτησίες στους οποίους ανήκουν Επαγγελματικά Τουριστικά Πλοία, υπαγόμενα στις διατάξεις του Ν.2743/99..

Μέλη της ΕΠΕΣΤ μπορούν να γίνουν επίσης πρόσωπα που ασχολούνται με τον θαλάσσιο τουρισμό και έχουν συναφείς με αυτόν επαγγελματικές δραστηριότητες (π.χ. επισκευές σκαφών, εμπορία υλικών και τροφοεφοδίων κ.λ.π.) Σε αυτήν την περίπτωση ο σκοπός είναι ενημερωτικός και δεν απαιτείται προσκόμιση κάποιων δικαιολογητικών.

Ο ενδιαφερόμενος να γίνει μέλος της ΕΠΕΣΤ  πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής και να την προσκομίσει μαζί με τα απαιτούμενα πιο κάτω δικαιολογητικά στα γραφεία της ΕΠΕΣΤ. Η αίτηση μπορεί  εναλλακτικά να συμπληρωθεί και αποσταλεί ηλεκτρονικά. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να τα αποστείλει με e-mail ή fax ή ταχυδρομικώς.

Δικαιολογητικά (σε απλά αντίγραφα):

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Έγγραφο εθνικότητας του πλοίου
Απόφαση ΥΕΝ/ΔΘΣ Δ΄ ή Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής, Τμήμα Δ΄(Θαλάσσιου Τουρισμού),  χαρακτηρισμού του πλοίου ως επαγγελματικού
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Α.Ε.

Έγγραφο εθνικότητας του πλοίου
Απόφαση  ΥΕΝ/ΔΘΣ Δ΄ ή Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής, Τμήμα Δ΄(Θαλάσσιου Τουρισμού),  χαρακτηρισμού του πλοίου ως επαγγελματικού
Καταστατικό (Φ.Ε.Κ.)
Σύνθεση Δ.Σ. (Φ.Ε.Κ.)
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε

Έγγραφο εθνικότητας του πλοίου
Απόφαση ΥΕΝ/ΔΘΣ Δ΄ ή Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής, Τμήμα Δ΄(Θαλάσσιου Τουρισμού),  χαρακτηρισμού του πλοίου ως επαγγελματικού
Καταστατικό
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ν.Ε.Π.Α.

Έγγραφο εθνικότητας του πλοίου
Απόφαση ΥΕΝ/ΔΘΣ Δ΄ ή Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής, Τμήμα Δ΄(Θαλάσσιου Τουρισμού),  χαρακτηρισμού του πλοίου ως επαγγελματικού
Καταστατικό
Βεβαίωση Μητρώων Ν.Ε.Π.Α.
Ποιο είναι το κόστος συνδρομής

Η ετήσια συνδρομή των μελών προσδιορίζεται από το σύνολο των κ.ο.χ. του πλοίου ή πλοίων που το μέλος έχει στην κατοχή του.

Η εγγραφή προσδιορίζεται από τα μέτρα του πλοίου.

Οι πληρωμές των εγγραφών και των ετησίων συνδρομών μπορούν να γίνουν:

Με επιταγή σε διαταγή ΕΠΕΣΤ
Με μετρητά στην Γραμματεία της Ένωσης
Με κατάθεση στην Τράπεζα της Ένωσης αναγράφοντας την επωνυμία του μέλους και στέλνοντάς μας αντίγραφο της κατάθεσης στο φάξ 210-4280465.

Login


Forgot password

Latest news

H.P.Y.O.A.

Hellenic Professional Yacht Owners Association help its Members to promote their Yachts and services.

All registered Members can add/update Yachts of their ownership, can edit their personal information and have access to the library of different laws and legislations that govern sea tourism in Greece.

We will be delighted to hear from you

Yachting in Greece

Greek Seas and coasts with the numerous advantages they have to offer, turned Yachting to be a very popular activity for both Greeks and foreign visitors.

Ένα ταξίδι στα ήρεμα ελληνικά νερά, με ιδιόκτητο ή ναυλωμένο σκάφος αναψυχής, προσφέρει τη δυνατότητα να πλεύσετε ανάμεσα σε πανέμορφα συμπλέγματα νησιών, να αγκυροβολήσετε σε φυσικούς προστατευμένους όρμους σπάνιας ομορφιάς, να επισκεφθείτε απρόσιτες παραλίες και να κολυμπήσετε με ασφάλεια σε νερά με μοναδική καθαρότητα και διαύγεια.

Η ναυσιπλοΐα στις ελληνικές θάλασσες είναι σε γενικές γραμμές πιο εύκολη από ότι σε άλλα σημεία του πλανήτη, καθώς υπάρχουν πολλοί φάροι και σημεία αναφοράς, η ομίχλη είναι σπάνιο φαινόμενο και η ορατότητα είναι συνήθως εξαιρετική. Επιπλέον, τα σκάφη μπορούν να φιλοξενηθούν στα περισσότερα ελληνικά λιμάνια έχοντας τη βοήθεια ενός δικτύου ραδιοσυχνοτήτων. 

Στην Ελλάδα λειτουργούν, σήμερα, 19 μαρίνες που διαθέτουν 6.661 θέσεις ελλιμενισμού, προσφέροντας συγχρόνως υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Αρκετές από αυτές τις μαρίνες, είναι βραβευμένες από το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες της Ευρώπης».
Τα τελευταία χρόνια, ο Ε.Ο.Τ. και ορισμένες από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας έχουν θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου δικτύου αγκυροβολίας και συναφών υπηρεσιών για σκάφη, κατά μήκος των ελληνικών ακτών, πρόγραμμα που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.